آموزش مهارت های جوشکاری ایساب


1-1 . تعریف فرآیند جوشکاری

1-2. فرآیندهای جوشکاری قوسی

   1-2-1. جوشکاری با الکترود روپوش دار

   1-2-2. جوشکاری قوس تنگستن با پوشش گاز محافظ

   1-2-3. جوشکاری قوس فلزی با پوشش گاز محافظ

   1-2-4. جوشکاری قوس زیر پودری

1-1.        تعریف فرآیند جوشکاری

       جوشکاری , اتصال دو یا چند قطعه فلزی توسط اعمال فشار , گرما و یا هردو , بدون استفاده از افزودن فلز پرکننده و یا به همراه آن است که در نهایت منجر به منطقه ای یکنواخت در مرز دو قطعه در اثر ذوب یا تبلور مجدد میشود .

جوش ایده آل را میتوان به محل اتصالی اطلاق کرد که نتوان آن را از قسمت های دیگر تشخیص داد . در حالت ایده آل , جوشکاری یک آلیاژ خاص با استفاده از فلز پر کننده ای که سازگاری کامل با فلز پایه دارد مزایای زیر را خواهد داشت :

–         یکنواختی ترکیب در اتصال جوش .

–         تطابق بسیار خوب از نظر فیزیکی .

–         خواص مکانیکی یکنواخت در منطقه جوش و فلز پایه بعد از عملیات حرارتی منطقه جوش

1-2 .   فرآیندهای جوشکاری قوسی

1-2-1-        جوشکاری با الکترود روپوش دار ( الکترود دستی ) (SMAW- MMAW)

     این روش از فرآیندهای جوشکاری قوسی است که در آن قوس بین الکترود روپوش دار و حوضچه مذاب برقرار شده و حرارت لازم برای جوشکاری را تامین میکند .این نوع فرآیند برای جوشکاری همه انواع فلزات با هر ضخامتی مناسب است .تقریبا همه الکترودها دارای روکشی از روانساز هستند که فلاکس مورد نیاز را جهت حفاظت از حوضچه با ایجاد سرباره و گازهای تولید شده از سوختن پوشش تامین میکند . در این فرآیند کیفیت جوش تا حد زیادی به مهارت جوشکار بستگی دارد .

1-2-2-        جوشکاری قوس تنگستن با پوشش گاز محافظ (GTAW – TIG)

      در این فرآیند که معمولا جوش تیگ نامیده میشود , گرما از طریق قوسی که از میان گاز خنثی مابین الکترود غیرمصرفی و قطعه کار عبور میکند , تولید میشود .جنس الکترود در این روش از آلیاژهای تنگستن , توریوم و رونیوم میباشد . گاز محافظ میتواند آرگون یا هلیم و یا ترکیبی از این دو باشد که باید حداقل خلوص آن 99.95% باشد .در این روش فلز تغذیه یا پر کننده از کنار با قوس تماس دارد و آن را تغذیه میکند .

این روش به طور عمده برای ایجاد پاس ریشه و در حالت خاص برای جوش لوله ها بکار میرود .

1-2-3-        جوشکاری قوس فلزی با پوشش گاز محافظ (GMAW – MIG,MAG)

      در این روش از سیم جوش لخت استفاده میشود و قوس و حوضچه مذاب توسط پوششی از گاز , که از منبعی خارجی تامین میگردد , از اثر مخرب اتمسفر محافظت می گردند .

جریان جوشکاری زیاد مورد استفاده در این روش منجر به افزایش نرخ رسوب گذاری تا حدود 6 کیلوگرم در ساعت میشود . هنگامیکه گاز محافظ در این فرآیند خنثی باشد MIG و درصورتیکه گاز فعال باشد فرآیند MAG نامیده میشود .

گاز خنثی در فرایند MIG آرگون , هلیوم و یا ترکیبی از آن میباشد و در فرایند TIG , گاز Co2 و یا ترکیبی از این گاز با درصد کمی از گازهای دیگر میباشد .

1-2-4-        جوشکاری قوس زیرپودری (SAW)

این روش از جوشکاری های قوسی با سیم لخت مداوم است که به طور خودکار به قوس الکتریکی تغذیه میشود و حرارت قوس بین سیم فلزی و قطعه کار ایجاد میکند . این روش فرایندی با توان بالاست که بصورت نیمه خودکار و یا کاملا خودکار استفاده میشود . در مواقعی که بجای سیم از تسمه ( نوار ) استفاده میشود Strip نامیده میشود . گاهی بجای سیم لخت از سیم توپودری نیز برای تغذیه حوضچه جوش استفاده میگردد .

جوشکاری در زیر پوشش لایه ای از روانساز دانه ای ( پودر ) انجام میپذیرد . در این فرایند قوس مخفی است و ترشح یا دود تولید نمیشود و دارای نرخ رسوب بسیار بالایی است . این روش مناسب برای جوشکاری افقی است و برای حالت عمودی نیاز به تکنیک های خاصی میباشد . جوشکاری زیر پودری برای محدوده وسیعی از فولادها , اینکونل و مونل ها و دیگر فلزات غیرآهنی مناسب میباشد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!