فیلر های پایه نیکل و پایه مس ایساب

فیلر های پایه نیکل و پایه مس ایساب

فیلر ایساب OK Tigrod 19.40

فیلر پایه مس ایساب آلومینیوم دار مناسب برای جوشکاری آلیاژ آلومینیوم – برنز با استحکام کششی بالا با استاندارد ER CuAl-A1

فیلر ایساب OK Tigrod 19.49

فیلر پایه مس ایساب نیکل دار برای جوشکاری آلیاژهای 90-10 و 80-20 و 70-30 مقاوم به خوردگی با استاندارد ER CuNi

فیلر ایساب OK Tigrod 19.82

فیلر پایه نیکل ایساب کروم – مولیبدن دار مقاوم به خوردگی و حرارت برای جوشکاری فولاد پر آلیاژ با استاندارد ER NiCrMo-3

فیلر ایساب OK Tigrod 19.85

فیلر پایه نیکل ایساب کروم دار – نایوبیوم دار مقاوم به خوردگی و حرارت برای جوشکاری فولاد پر آلیاژ 9%Ni با استاندارد ER NiCr-3

فیلر ایساب OK Tigrod 19.92

فیلر پایه نیکل ایساب تیتانیوم دار با خلوص 99.6%Ni برای جوشکاری چدن با استاندارد ER Ni-1

فیلر ایساب OK Tigrod 19.93

فیلر پایه نیکل ایساب تیتانیوم دار با 30% مس برای جوشکاری آلیاژهای سری 400 با نام تجاری مونل با استاندارد ER NiCu-7

سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.12

سیم حلقه پایه مس ایساب با ویژگی Oxygen-free با بیش از 98%Cu با استاندارد ER Cu

سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.82

سیم حلقه پایه نیکل ایساب کروم – مولیبدن دار مقاوم به خوردگی و حرارت مناسب جوشکاری فولاد 9%Ni با استاندارد ER NiCrMo-3

سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.85

سیم حلقه پایه نیکل ایساب کروم – نایوبیوم دار مقاوم به خوردگی و حرارت مناسب جوشکاری فولاد 9%Ni با استاندارد ER NiCr-3