معادل سازی الکترودهای ایساب در صنایع سیمان با دیگر برندها


برای راحتی شما مهندسین و صنعت گران عزیر , گروه فنی شرکت رویان جوش صبا معادل اسمی الکترودهای ایساب با دیگر برندهای معتبر را ارائه می نماید .

 

بدلیل اینکه در صنایع سیمان حساسیت بسیار زیادی بروی برند و کد الکترودها برای سخت کاری و تعمیرات قطعات وجود دارد , ابتدا معادل سازی کد الکترودهای سخت لایه سازی و تعمیراتی ایساب با دیگر برندهای جهان را شرح میدهیم :

 

1. الکترود  OK 83.28  (OK Weartrode 30 ایساب : این دو الکترود که با استاندارد DIN : E1-UM-300 ساخته میشوند دارای 30HRC سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این دو الکترود :

UTP : DUR 300 – درجه کیفیت *****

 

2. الکترود  OK 83.50 (OK Weartrode 50  ایساب : این الکترود که با استاندارد DIN : E6-UM-55 ساخته میشود دارای (60-50)HRC سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این الکترود :

UTP : DUR 600 –  درجه کیفیت ****

 

3. الکترود OK 84.58 (OK Weartrode 55HD ایساب : این الکترود که با استاندارد DIN : E6-UM-55-G ساخته میشود دارای (59-53)HRC سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این الکترود :

UTP : DUR 600 –  درجه کیفیت ****

 

4. الکترود OK 84.78 (OK Weartrode 60T  ایساب : این الکترود که با استاندارد DIN : E10-UM-60C-CZ ساخته میشود دارای (63-59)HRC سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این الکترود :

UTP :7100 –  درجه کیفیت *****

5. الکترود OK 84.80 (OK Weartrode 65T ایساب : این الکترود خاص که با استاندارد DIN : E10-UM-65-GZ ساخته میشود دارای (66-62)HRC سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این الکترود :

UTP :  LEDURIT 65 –  درجه کیفیت ****


6. الکترود OK 84.42 ایساب : این الکترود که با استاندارد DIN : E5-UM-45-R ساخته میشود دارای (45-39)HRC سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این الکترود : ندارد

7. الکترود OK 84.52 ایساب : این الکترود که با استاندارد DIN : E6-UM-55-GR ساخته میشود دارای (55-49)HRC سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این الکترود : ندارد

8. الکترود OK 86.08 ( OK 13Mn ایساب : این الکترود که با استاندارد DIN : E7-UM-200-K ساخته میشود دارای High Impact سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این الکترود :

UTP :  CHRONOS –  درجه کیفیت *****

 

9. الکترود OK 86.28 ( OK 14MnNi ایساب : این الکترود که با استاندارد AWS : E FeMn-A ساخته میشود دارای High Impact سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این الکترود :

UTP : 7200 –  درجه کیفیت *****


10. الکترود OK 86.30 ایساب : این الکترود که با استاندارد DIN : E7-UM-200-KR ساخته میشود دارای High Impact سختی میباشد . درجه کیفیت این محصول ایساب ***** میباشد .ساخت سوئد

معادل این الکترود :

UTP : BMC –  درجه کیفیت ****

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!