پودر زنگ نزن ایساب

پودر زنگ نزن ایساب

پودر ایساب OK Flux 10.92

پودر آگلومره ایساب آلیاژ شده با کروم برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن با فرآیند زیرپودری و Cladding با استاندارد SA CS 2 Cr DC

پودر ایساب OK Flux 10.93

پودر آگلومره ایساب بدون آلیاژ برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و فولادهای پرآلیاژ کروم-نیکل-مولیبدن دار مانند داپلکس ها با فرآیند زیرپودری با استاندارد SA AF 2 DC