پودر کربنی و کم آلیاژ ایساب

پودر کربنی و کم آلیاژ ایساب

پودر ایساب OK Flux 10.62

پودر بدون آلیاژ ایساب برای فرآیند زیرپودری برای جوشکاری فولادهای کربنی استحکام بالا و کم آلیاژبا جذب اکسیژن کم با استاندارد SA FB 1 55 AC H5

پودر ایساب OK Flux 10.71

پودر آگلومره ایساب برای فرآیند زیرپودری آلیاژ شده با منگنز و سیلیس مناسب جوشکاری گوشه در فولادهای کربنی و کم آلیاژبا استاندارد SA AB1 67 AC H5