الکترود ایساب OK 48.08

الکترود ایساب OK 48.08

الکترود کم آلیاژ با جذب رطوبت بسیار پایین با خواص مکانیکی بالا برای سازه های فراساحلی با استاندارد E7018-G ساخت سوئد