الکترود ایساب OK 73.08

الکترود ایساب OK 73.08

الکترود کم آلیاژ باجذب رطوبت کم وفلز جوشی مقاوم به خوردگی در آب دریا وخواص مکانیکی عالی با استاندارد E8018-G ساخت سوئد