سیم حلقه ایساب Cr-Ni-Mn با Si بالا مقاوم به خوردگی با استاندارد G 18 8 Mn


تگ های مطلب:،

آمار بازدید:1238

دسته:فیلر های نسوز و زنگ نزن ایساب

مطالب مرتبط:

  • سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.82
  • سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.85
  • سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 22.09
  • سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 347
  • سیم حلقه ایساب OK Autrod 2209
  • x

    Find the Closest Distributor