سیم حلقه زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Duplex مقاوم به خوردگی حفره ای و تنشی با استاندارد ER 2209


تگ های مطلب:،

آمار بازدید:1244

دسته:فیلر های نسوز و زنگ نزن ایساب

مطالب مرتبط:

  • فیلر ایساب OK Tigrod 2209
  • سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 22.09
  • سیم حلقه ایساب OK Autrod 5356
  • سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.85
  • سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.82
  • x

    Find the Closest Distributor