سیم حلقه زیرپودری کربنی و کم آلیاژ ایساب

سیم حلقه زیرپودری کربنی و کم آلیاژ ایساب

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 12.22

سیم حلقه کربنی ایساب با منگنز متوسط با روکش مس برای فرآیند زیرپودری برای جوشکاری فولادهای استحکام متوسط و بالا با استاندارد EM12K

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 12.32

سیم حلقه کربنی ایساب با منگنز بالا با روکش مس برای فرآیند زیرپودری برای جوشکاری فولادهای استحکام متوسط و بالا با استاندارد EH12K